آقای سعید ریخته گر مشهد

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

متولد : ۱۳۴۶

تاریخ انتصاب : ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

تاریخ خاتمه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

سوابق تحصیلی:

فارق التحصیل لیسانس عمران از دانشگاه فردوسی مشهد (سال ۱۳۷۳)

کارشناسی ارشد مدیریت شهری از موسسه پژوهشی شهرداری

دارای مدرک HSE از موسسه JICA ژاپن

سوابق مدیریتی:

قائم مقام منطقه ۶ شهرداری تهران (۸۵-۸۶)

شهردار منطقه ۱۱ مشهد (۹۶-۹۸) و (۷۸-۸۲)

بخش خصوصی (۷۶-۷۸)(۸۸-۹۶)

شهردار فریمان (۷۳-۷۵)

معاون اجرایی سازمان مسکن و شهرسازی خراسان بزرگ (۸۵-۸۲)

دبیر شورای ترافیک استان (۷۵)

مجری و عضو شورای سیاستگذاری مگا پروژه میدان شهدای مشهد (با حفظ سمت) (۸۰-۸۲)

مجری پروژه ترمینال سرخه حصار شرق تهران (۸۶-۸۷)

سوابق فنی و اجرایی (دربخش خصوصی):

مدیر عامل و مجری شهرک ارغوان مشهد

سرپرست کارگاه تر سیب در تصفیه خانه ماری ترکمنستان

دبیر کارگروه و زلزله استان خراسان

مدیر عامل شرکت تعاونی سازمان مهندسی

مدیرعامل شرکت برج بلند

مدیر طرح (عامل چهارم) جذب مشارکت و سرمایه گذاری شهرداری مشهد

آدرس پست الکترونیکی : saeed.rikhtegar@gmail.com